BAK�O Einna 1 drez

Dostupnosť: Nie

Bez DPH: 100,00 € S DPH: 120,00 €

Detaily

Firma BAKÉO inovuje vlastnosti kompozitných materiálov! Špecifikos? zna?ky Bakéo závisí hlavne na Stradiane, novom termosetickom kompozitnom materiáli lisovanom za ve?mi vysokých teplôt a tlaku. Tento postup výroby prináša exkluzívne vlastnosti výrobkov BAKÉO. Skvelá pevnos? s nízkou hmotnos?ou (asi dva krát lahší ako keramika).

Stradian, ?o je to?

Je to patentovaný termosatický kompozit, vyvinutý v laboratóriach a skúšobniach firmy BAKÉO špeciálne pre kuchynské drezy a sanitárnu techniku. Materiál Stradian sa vyzna?uje dobrou odolnos?ou proti poškriabaniu a oderu, ako aj vynikajúcou odolnos?ou vo?i škvrnám a hydrolýze (rozklad látky pôsobením vody ).
Stradian má vyššiu hustotu v porovnaní s inými sanitárnymi materiálmi za ú?elom splnenia náro?ných po?iadaviek na trhu.

Prevedenie kuchynského drezu mô?e by? ?avé alebo pravé. V cene je zahrnutý aj sifón.
K drezom je taktie? mo?nos? výberu kuchynských batérií vo farbe drezu.

Viac na http://www.hutirashop.sk/produkty/kategoria/kuchynske-baterie/di-lusso/

Viac informácií o materiály STRADIAN nájdete tu:

http://www.hutirashop.sk/novinky/detail/co-je-material-stradian-od-firmy-bakeo-10.html

Možno Vas zaujme aj nasledujúci produkt